03-5567954 למפעל 

באהבה מכל האמהות שבעולם 

03-5590560 למסעדה