שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

תוכן ההודעה:

This field is required.

נושא ההודעה

This field is required.

03-5567954 למפעל 

באהבה מכל האמהות שבעולם 

חמים וטעים

רח' הסתת 7, א.ת. חולון

מיקוד: 58856
טל: 03-5567954

פקס: 03-5568256

03-5590560 למסעדה